В процедурі банкрутства суд вирішує справу боржника і його кредиторів, ініційовану  у зв’язку з неможливістю боржника обслуговувати свої боргові зобов’язання. В процесі розгляду справи, суд враховує інтереси багатьох осіб, а також держави. Сама процедура є складною, потребує вирішення значної кількості юридичних і економічних питань.

Адвокат компетентний в питаннях  банкрутства допоможе власникам підприємств – банкрутів або кредиторам  досягнути бажаних  інтересів в процедурі банкрутства.

Для вирішення поставлених завдань, адвокат виконує всі необхідні поцедури, зокрема: 

  •  ініціювання процедури банкрутства;
  •  юридичний супровід процедури банкрутства;
  •  заявлення вимог кредиторів;
  •  представництво  у комітеті кредиторів;
  •  оскарження рішень комітету кредиторів;
  •  оскарження результатів оцінки майна;
  •  представництво інтересів боржника, кредитора в суді;
  •  підготовка необхідних процесуальних документів;
  •  оскарження судових рішень в процесі банкрутства;

Аналітичні процедури виконуються кваліфікованими аудиторами.