Ведення господарських справ Клієнтів є однією з пріоритетних спеціалізацій. За останні 18 років адвокатом напрацьовані  тактичні прийоми та стратегії захисту інтересів клієнтів. Набутий досвід та кваліфікація  дають можливість передбачати процесуальні дії опонентів, при цьому працювати на випередження. Враховуючи наявні  докази правильно обирати способи захисту.

Адвокат  веде складні господарські спори, для успішного вирішення яких потрібен досвід,  відповідні навики та креативний підхід.

Результатом судового розгляду для Клієнта є  відновлення порушеного права, тому при ініціюванні судового процесу, адвокатом враховується можливість виконання ймовірного позитивного рішення суду.

 

Представництво в господарських судах здійснюється по наступних категоріях спорів:

  •  стягнення дебіторської заборгованості, неустойки (штрафів, пені), втраченої вигоди;
  •  стягнення збитків;
  •  представництво у спорах про невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором;
  •  представництво у спорах про укладення, зміну, розірвання та визнання недійсними господарських договорів;
  •  представництво по земельних спорах;
  •  визнання  права  власності;
  •  витребування майна з чужого незаконного володіння чи усунення перешкод в користуванні ним;
  •  захист права інтелектуальної власності;
  • захист інтересів власників бізнесу у корпоративних спорах:

 – про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів);

 – щодо частки в Статутному капіталі Товариства;

 – про дивіденди;

–  про виключення, вихід учасника з Товариства;

 – щодо переходу частки Учасника в Статутному капіталі Товариства;

 – про визнання недійсним Статуту чи внесених змін до Статуту Товариства;

 – про стягнення вартості частини майна Товариства пропорційно частці Учасника Товариства.