Адвокат надає юридичну підтримку своїм Клієнтам в процесі здійснення ними господарської діяльності. Клієнтами адвоката є представники малого та середнього бізнесу.

Послуги надаються у вигляді консультацій, розробки та аналізу господарських договорів, претензійної роботи, представництва  інтересів Клієнтів в господарських судах усіх інстанцій.

Консультації надаються  усні і письмові з питань ведення господарської діяльності, а також з питань запобігання кримінальній відповідальності посадових осіб підприємства.

Адвокат надає послуги по розробці та аналізу наступних господарських договорів та контрактів:

 • підряду (в т.ч. будівельного, на проектні та пошукові роботи);
 • поставки, купівлі – продажу (в тому числі міжнародних);
 • про надання послуг;
 • оренди;
 • перевезення;
 • зберігання;
 • про спільну діяльність;
 • ліцензійних договорів.
 • будь-яких інших господарських договорів.

 

 

 •  стягнення дебіторської заборгованості, неустойки (штрафів, пені), втраченої вигоди;
 •  стягнення збитків;
 •  представництво у спорах про невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором;
 •  представництво у спорах про укладення, зміну, розірвання та визнання недійсними господарських договорів;
 •  визнання  права  власності;
 •  витребування майна з чужого незаконного володіння чи усунення перешкод в користуванні ним;
 •  захист права інтелектуальної власності.