В сфері корпоративних відносин надаються наступні послуги:

 • консультації з питань сворення, реорганізації та ліквідації бізнесу;
 • реєстрація підприємств (ТОВ, ТДВ, ПП, філій, представництв, іноземних представництв);
 • реєстрація громадських об’єднань;
 • внесення змін до ЄДР (зміна директора,  складу учасників, юридичної адреси, статутного капіталу, видів діяльності);
 • підготовка  статутів, корпоративних дговорів, положень структурних підрозділів, трудових контрактів, договорів про матеріальну відповідальність та ін;
 • підготовка  загальних зборів учасників, формування порядку денного, повідомлення учасників, оформлення протоколу;
 • юридичний супровід  реорганізації  підприємств (виділення, поділ, злиття, поглинання, перетворення);
 • юридичний супровід ліквідації підприємств (за рішенням власника, викуп корпоративних прав, банкрутство);
 • консультації та юридичний супровід  входу, виходу та виключення учасника з товариства;
 • юридичний супровід   купівлі – продажу бізнесу;
 • юридичний аудит законності придбання активів;
 • участь у переговорах.

         Окрім вищенаведених послуг, адвокат здійснює представництво в  корпоративних спорах:

 •   про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів);
 •   щодо частки в Статутному капіталі Товариства;
 •  про дивіденди;
 •  про виключення, вихід учасника з Товариства;
 •  щодо переходу частки Учасника в Статутному капіталі Товариства;
 •  про визнання недійсним Статуту чи внесених змін до Статуту Товариства;
 •  про стягнення вартості частини майна, Товариства пропорційно частці Учасника Товариства.