Існування та розвиток бізнесу передбачає не тільки дотримання встановлених процедур організації і управління  але й індивідуальний підхід до вирішення правових питань. Створення стійкої системи взаємовідносин між власниками бізнесу дозволяє надійно захистити їх інтереси. 

   

Пропонуючи співробітництво в сфері  корпоративних відносин, ми гарантуємо професійний супровід в наступних питаннях:

 

 • консультації з питань сворення, реорганізації та ліквідації бізнесу;
 • реєстрація підприємств (ТОВ, ТДВ, ПП, філій, представництв, іноземних представництв);
 • реєстрація громадських об’єднань;
 • внесення змін до ЄДР (зміна директора,  складу учасників, юридичної адреси, статутного капіталу, видів діяльності);
 • підготовка  статутів, корпоративних дговорів, положень структурних підрозділів, трудових контрактів, договорів про матеріальну відповідальність та ін.;
 • підготовка  загальних зборів учасників, формування порядку денного, повідомлення учасників, оформлення протоколу;
 • юридичний супровід  реорганізації  підприємств (виділення, поділ, злиття, поглинання, перетворення);
 • юридичний супровід ліквідації підприємств (за рішенням власника, викуп корпоративних прав, банкрутство);
 • консультації та юридичний супровід  входу та виходу учасника з товариства;
 • юридичний супровід   купівлі – продажу бізнесу;
 • юридичний аудит законності придбання активів;
 • судовий захист акціонерів, учасників, власників бізнесу у корпоративних спорах.

Послуги у корпоративних справах можуть надані  “під ключ” ,  підготовлені окремі документи або виконані окремі процедури.