Якщо стосунки чоловіка та дружини зайшли в глухий кут, шлюбні відносини фактично припинені,  виникають закономірні запитання, як  розлучитися, які наслідки, куди іти, що робити? В даній статті буде йти мова про практичну сторону процесу розлучення.

Шлюб може бути розірваний в органах РАЦСу або в суді. Розірвання шлюбу о органах РАЦСу відбувається за відсутності дітей та за взаємною згодою на розлучення, і як правило не складає жодних проблем у подружжя, тому в цій статті розглянемо складніші ситуації, коли розірвання шлюбу відбувається виключно в суді.

СПОСОБИ  РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Розірвати шлюб в суді можна в спрощеному та загальному порядку. 

РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В СПРОЩЕНОМУ СУДОВОМУ ПОРЯДКУ 

Якщо є діти, розірвати шлюб в органах РАЦСу не вийде. Коли розлучитися бажають   обоє з подружжя, можна скористатися  “спрощеним” судовим порядком, який передбачає подання подружжям яке має дітей спільної заяви до суду. Розгляд справи буде відбуватися в порядку окремого провадження. Тобто, суд не буде з’ясовувати причини розлучення та надавати строк для примирення  і через місяць з моменту отримання заяви суд прийме рішення про розірвання шлюбу.

Однак, для можливості використання такого способу  розірвання шлюбу є одна умова: необхідність укладення угоди між подружжям:

 • про місце проживання дитини;
 • про умови здійснення  права на особисте виховання дітей того з батьків хто буде проживати окремо;
 • участь у забезпеченні умов  життя дитини того з батьків, хто буде проживати окремо(аліментні зобов’язання);

Така угода укладається в нотаріальній формі, хоча закон не вимагає обов’язкової нотаріальної форми щодо  узгодження  про місце проживання дитини та про порядок особистого її виховання.

А от узгоджувати  аліментні зобов’язання обов’язково потрібно  в нотаріальній формі, при цьому чітко визначається розмір аіментів та порядок їх сплати,  щоб у випадку невиконання аліментних зобов’язань, була можливісь їх стягнення за виконачим написом нотаріуса в примусовому порядку.

Лише після у після узгодження  по вищезазначених питаннях у передбаченій законом формі можна звернутися до суду зі спільною заявою про розірвання шлюбу, оформленою згідно вимог ЦПК України. За подання заяви до суду сплачується судовий збір.

РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В ЗАГАЛЬНОМУ СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

В цьому, по суті найскладнішому випадку, розірвання шлюбу відбувається в загальному судовому порядку за позовом одного  подружжя  до іншого. За подання позовної заяви до суду сплачується судовий збір в розмірі 0,4 відсотка від розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб встановленого станом на 01 січня календарного року в якому подається позовна заява (в 2020р. –  840,8грн.).

При бажанні розлучитися, слід зважати на перешкоди для звернення до суду з позовом про розірвання шлюбу.

Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений:

 • протягом вагітності дружини;
 • протягом одного року після народження дитини.

 Однак, є винятки:

 • один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини;
 • якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою;
 • батьківство щодо дитини визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини;
 • пред’явлення позову про розірвання шлюбу опікуном, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВОМ ПРО РОЗЛУЧЕННЯ

За відсутності перешкод для звернення до суду, потрібно підготувати ПОЗОВНУ ЗАЯВУ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ та зібрати наступні документи:

 • оригінал(дублікат) свідоцтва про шлюб;
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • копію свого паспорта і ід.номера (за наявності, то і другого з подружжя);
 • квитанцію про оплату судового збору.

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ викладається в письмовій формі і повинна відповідати вимогам цивілього процесуального кодексу України. В позовній заяві позивач викладає обставини, які на його думку унеможливлюють збереження шлюбу та просить розірвати шлюб.

Суддя, отримавши  позовну заяву підготовлену до вимог процесуального законодавства, призначає справу до розгляду з викликом сторін.

В процесі розгляду справи, суд з’ясовує   фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини з інвалідністю та інші обставини життя подружжя.

Якщо судом буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить хоча б інтересам одного з них чи інтересам їхніх дітей, –  постановляє рішення про розірвання шлюбу.

На практиці, справи про розірвання шлюбу розглядаються в спрощеному порядку в строк до двох місяців з моменту відкриття провадження.

МОМЕНТ, КОЛИ ШЛЮБ ВВАЖАЄТЬСЯ РОЗІРВАНИМ.

 1. У випадку розірвання шлюбу РАЦС шлюб припиняється у день реєстрації такого розірвання. Видається свідоцтво про розірвання шлюбу;
 2. У випадку розірвання шлюбу судом, шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Документом який підтверджує розірвання шлюбу судом є рішення в якому зазначено про набрання ним законної сили.

Рішення суду набирає чинності через місяць з моменту його проголошення або виготовлення повного тексту рішення, за умови, що на нього не подано апеляційну скаргу. За умови апеляційного оскарження, рішення суду вступає в законну силу в день проголошення свого рішення апеляційним судом.

В більшості випадків, особи, які бажають розірвати шлюб не потребують участі адвоката у судовому засіданні, достатньо скористатися правовою допомогою при підготовці позовної заяви про розірвання шлюбу для уникнення ситуації повернення такої заяви або залишення її без руху.

СПОРИ ПОВ’ЯЗАНІ З РОЗЛУЧЕННЯМ

Слід зазначити, що розірвання шлюбу  змінює сімейний статус осіб та  дає старт для вирішення інших  сімейних  питань, таких як: стягнення аліменів, поділ спільного майна, визначення місця проживання дитини, тощо. Для вирішення зазначених справ потрібно звертатися до суду з відповідними позовами, або укласти відповідні угоди.

Чим я можу допомогти?

 • надати вичерпні консультації щодо умов та наслідків розірвання шлюбу;
 • підготувати позовну заяву чи заяву  про розірвання шлюбу (вартість – 600 грн.);
 • надати повний юридичний супровід при укладенні договорів щодо дітей;
 • представити інтереси в суді;
 • надати комплексний супровід процедури розлучення, що включає в себе: розірвання шлюбу, вирішення спорів щодо дітей, аліментних зобов’язань та поділу майна подружжя.

ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ  – 096 37 24 300