Якщо стосунки чоловіка та дружини зайшли в глухий кут, шлюбні відносини фактично припинені,  стає питання про розлучення. В даній статті буде йти мова про практичну сторону процесу розлучення.

Шлюб може бути розірваний в органах РАЦСу або в СУДі. Розірвання шлюбу о органах РАЦСу відбувається за відсутності дітей та за взаємною згодою на розлучення, і як правило не складає жодних проблем у подружжя, тому в цій статті розглянемо ситуації, коли розірвання шлюбу відбувається виключно в суді.

РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА ВЗАЄМНОЮ ЗГОДОЮ 

За наявності дітей, отримати розлучення в РАЦСі не вийде. Якщо розлучення бажають обоє, можна скористатися  окремим судовим порядком, який передбачає подання подружжям, що має дітей спільної заяви до суду. Розгляд справи буде відбуватися в порядку окремого провадження. Тобто, суд не буде з’ясовувати причини розлучення та надавати строк для примирення  і через місяць з моменту отримання заяви суд прийме рішення про розірвання шлюбу.

Однак, для можливості використання такого способу  розірвання шлюбу необхідною умовою є укладення угоди між подружжям:

 • про місце проживання дитини;
 • про умови здійснення  права на особисте виховання дітей того з батьків хто буде проживати окремо;
 • участь у забезпеченні умов  життя дитини того з батьків, хто буде проживати окремо(аліментні зобов’язання);

Таку комплексну угоду доцільно укладати в нотаріальній формі, хоча закон вимагає обов’язкової нотаріальної форми тільки щодо узгодження аліментних зобов’язань.

Після у після узгодження  по вищезазначених питаннях у передбаченій законом формі можна звернутися до суду зі спільною заявою про розірвання шлюбу, оформленою згідно вимог ЦПК України. За подання заяви до суду сплачується судовий збір.

РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В ЗАГАЛЬНОМУ СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

За відсутності згоди щодо аліментів, способу виховання чи місця проживання дитини або небажання одного з подружжя подавати спільну заяву, розірвання шлюбу відбувається в загальному судовому порядку за позовом одного  подружжя  до іншого. За подання позовної заяви до суду сплачується судовий збір в розмірі 0,4 відсотка від розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб встановленого станом на 01 січня календарного року в якому подається позовна заява (в 2023р. –  1073,60грн.).

Однак, прийнявши рішення про розлучення, слід зважати на перешкоди для звернення до суду з позовом про розірвання шлюбу. Такими перешкодами є:

 • вагітність дружини;
 • строк до одного року після народження дитини.

 Однак, є винятки:

 • один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини;
 • якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою;
 • батьківство щодо дитини визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини;
 • пред’явлення позову про розірвання шлюбу опікуном, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВОМ ПРО РОЗЛУЧЕННЯ

За відсутності перешкод для звернення до суду, потрібно підготувати ПОЗОВНУ ЗАЯВУ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ та зібрати наступні документи:

 • оригінал(дублікат) свідоцтва про шлюб;
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • копію свого паспорта і ід.номера (за наявності, то і другого з подружжя);
 • квитанцію про оплату судового збору.

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ викладається в письмовій формі і повинна відповідати вимогам цивілього процесуального кодексу України. В позовній заяві позивач викладає обставини, які на його думку унеможливлюють збереження шлюбу та просить розірвати шлюб.

Суддя, отримавши  позовну заяву підготовлену до вимог процесуального законодавства, призначає справу до розгляду з викликом сторін.

В процесі розгляду справи, суд з’ясовує   фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини з інвалідністю та інші обставини життя подружжя.

Якщо судом буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить хоча б інтересам одного з них чи інтересам їхніх дітей, –  постановляє рішення про розірвання шлюбу.

На практиці, справи про розірвання шлюбу розглядаються в спрощеному порядку в строк до двох місяців з моменту відкриття провадження.

МОМЕНТ, КОЛИ ШЛЮБ ВВАЖАЄТЬСЯ РОЗІРВАНИМ.

 1. У випадку розірвання шлюбу РАЦС шлюб припиняється у день реєстрації такого розірвання. Видається свідоцтво про розірвання шлюбу;
 2. У випадку розірвання шлюбу судом, шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Документом який підтверджує розірвання шлюбу судом є рішення в якому зазначено про набрання ним законної сили.

Рішення суду набирає чинності через місяць з моменту його проголошення або виготовлення повного тексту рішення, за умови, що на нього не подано апеляційну скаргу. За умови апеляційного оскарження, рішення суду вступає в законну силу в день проголошення свого рішення апеляційним судом.

ПОСЛУГИ АДВОКАТА ТА ЇХ ВАРТІСТЬ В ШЛЮБОРОЗЛУЧНОМУ ПРОЦЕСІ

ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ  – 096 37 24 300