Поділ спільного майна подружжя  є складним і багатоаспектним процесом, особливо, коли майно має свої особливості або юридичні дефекти. Прикладом може слугувати поділ незавершеного  або самочинного будівництва.  Поділ такого виду майна може суттєво відрізнятися від поділу нерухомого майна на яке наявні правовстановлюючі документи.

На початковому етапі необхідно розібратися яке будівництво вважається незавершеним, а яке самочинним.  Враховуючи, що висновки Верховного Суду є обов’язковими для судів нижчих інстанцій, доцільно звернути увагу на те, яке  розуміння  термінів  «Незавершене будівництво» та «Самочинне будівництво» надає саме Верховний суд.

У постанові № 6-47цс16 Верховний суд України зазначив, що у цивільному кодексі України, крім понять «нерухомість», «нерухоме майно», «об’єкт нерухомого майна» (частина перша статті 181, пункт 6 частини першої статті 346, статті 350, 351), вживаються також інші поняття, наприклад: «об’єкт незавершеного будівництва» (стаття 331), «об’єкт будівництва» (статті 876, 877, 879-881, 883), однак прямого визначення цих понять не міститься.

У цій же постанові Верховний суд визначив  об’єкт незавершеного будівництва як нерухому річ особливого роду,   фізичне створення якої розпочато, однак не завершено. Щодо такої речі можливе встановлення будь-яких суб’єктивних майнових, а також зобов’язальних прав, у випадках та в порядку, визначених актами цивільного законодавства.

об’єкт незавершеного будівництва – це нерухома річ особливого роду,   фізичне створення якої розпочато, однак не завершено”.

Даючи визначення самочинному будівництву  Верховний суд відсилає нас до  статті 376 ЦК України, яка регулює відносини у тих випадках, коли вимоги закону та інших правових актів при створенні об’єкта нерухомості були порушені забудовником(постанова від 11 листопада 2020року у  справі № 352/90/16-ц).

“Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно,  вважається самочинним будівництвом, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил (ч.1 ст.376 ЦК України)”.

Крім цього,  у справі №6-130цс13 Верховний Суд України підтвердив, що у розумінні ч. 1 ст. 376ЦК України самочинним будівництвом є не тільки новостворений об’єкт, а і об’єкт нерухомості, який виник в результаті реконструкції, капітального ремонту, перебудови, надбудови уже існуючого об’єкта, здійснених без одержаного дозволу місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, розробленої та затвердженої в установленому порядку проектної документації, дозволу на виконання будівельних робіт, наданого органами архітектурно-будівельного контролю, оскільки в результаті таких дій об’єкт втрачає тотожність з тим, на який власником (власниками) отримано право власності. Об’єкти нерухомого майна, до складу яких входять самочинно збудовані (реконструйовані, переплановані) об’єкти не є об’єктами права власності (ч.2 ст. 376ЦК України).

Варто зазначити, що на сьогоднішній день не всі види будівельних робіт потребують дозволу. Якщо після проведення певних робіт змінилися деякі характеристики будинку чи квартири, наприклад, особа здійснила демонтаж внутрішньої перегородки без втручання в несучі конструкції, то такий об’єкт не буде вважатися самочинним.

“Отже, поняття «об’єкт незавершеного будівництва та «самочинно збудований об’єкт» мають різний правовий статус та відмінне законодавче регулювання.”

Закон встановлює вимоги щодо надання об’єкту будівництва юридичного статусу нерухомого майна. Такими вимогами є прийняття об’єкта  до експлуатації та проведення державної реєстрації. До моменту проведення вищезазначених процедур, об’єкт будівництва з юридичного погляду є сукупністю будівельних матеріалів.

Як неодноразово зазначав Верховний суд, за позовом дружини, членів сім’ї забудовника, які спільно будували будинок, а також спадкоємців суд має право здійснити поділ об’єкта незавершеного будівництва, якщо, враховуючи ступінь його готовності, можна визначити окремі частини, що підлягають виділу, і технічно можливо довести до кінця будівництво зазначеними особами.

“У разі неможливості поділу об’єкта незавершеного будівництва, суд може визнати право за цими особами на будівельні матеріали і конструктивні елементи будинку або з урахуванням конкретних обставин залишити його одній зі сторін, а іншій присудити грошову компенсацію.”

Спосіб реалізації права подружжя на поділ незавершеного будівництва залежить від ступеня готовності будівництва на момент поділу, можливості виділу окремих частин та наявності технічної можливості завершити будівництво. Зазначені поняття є оціночними, потребують спеціальних  знань, тому в таких випадках призначається будівельно-технічна експертиза яка і повинна дати відповіді на зазначені запитання.

За результатами експертного дослідження експерт пропонує варіанти поділу незавершеного будівництва. Ймовірність позитивного для сторони результату збільшується  за рахунок правильних з технічної сторони поставлених запитань експерту. Якщо експерт прийде до висновку про неможливість виділу окремих частин, то поділу підлягають будівельні матеріали використані в процесі будівництва.  Фактичний поділ буде здійснюватися судом в залежності від наявності у сторін іншого спільного майна.

Поділ самочинного будівництва з юридичної точки зору не можливий, навіть у випадку коли будинок має 100 відсоткову готовність.” Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього. Тому поділу підлягають будівельні матеріали, які були придбані подружжям за спільні кошти та використані для такого будівництва. Проте в окремих випадках ЦК України передбачає можливість визнання судом права власності на самочинно збудоване нерухоме майно.

“Поділ самочинного будівництва з юридичної точки зору не можливий, навіть у випадку коли будинок має 100 відсоткову готовність.”

Розглядаючи  справу, предметом якої є поділ самочинного будівництва,  суд також призначає будівельно – технічну експертизу і експертну оцінку,  щоб визначити які  матеріали та конструкції були використані при будівництві їх кількість і вартість.  За можливості, таку експертизу доцільно провести до подання позову до суду, такий крок скоротить час розгляду справи.

При поділі будинку автоматично виникає питання поділу земельної ділянки, оскільки така нерозривно пов’язана з ним.

За умови, що земельна ділянка була придбана в шлюбі за спільні кошти, то проблем з її поділом як правило не має. Виникає питання поділу земельної ділянки яка є особистою власністю одного із подружжя (придбана до шлюбу, подарована чи приватизована) на якій наявне незавершене чи самочинне будівництво,  яке збудоване в період шлюбу за спільні кошти.   У такій ситуації, для незавершеного будівництва буде мати значення у який спосіб воно підлягає поділу.

“Якщо за результатами експертизи суд виділяє стороні частку у незавершеному будівництві, то згідно ст.377 ЦК України,  одночасно виділяє частку земельної ділянки пропорційну до частки у будинку для його обслуговування без зміни цільового призначення.”

У випадку неможливості виділу окремої площі, поділу підлягають будівельні матеріали, а отже застосування ст.377 ЦК України не відбувається і земельна ділянка залишається у в особистій власності одного з подружжя. Аналогічна ситуація відбувається з самочинним будівництвом.

Отже,  приступаючи до  поділу спільного майна подружжя в судовому порядку у складі якого наявні об’єкти  незавершеного чи самочинного будівництва рекомендую перевірити  статус такого будівництва (щоб у процесі розгляду справи, незавершене будівництво не виявилося самочинним), прорахувати реальні варіанти поділу, проблемні ситуації та можливі процесуальні диверсії протилежної сторони, а також  набратися терпіння…  

ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ ТЕЛ. 0963724300